Tetrapolare

SIGURANTA AUTOMATA 4P 10A 6KA LEGRAND
SIGURANTA AUTOMATA 4P 10A GEWISS
SIGURANTA AUTOMATA 4P 16A 6KA LEGRAND
SIGURANTA AUTOMATA 4P 16A GEWISS
SIGURANTA AUTOMATA 4P 20A 6KA LEGRAND
SIGURANTA AUTOMATA 4P 20A GEWISS
SIGURANTA AUTOMATA 4P 25A 6KA LEGRAND
SIGURANTA AUTOMATA 4P 25A GEWISS
SIGURANTA AUTOMATA 4P 32A 6KA LEGRAND
SIGURANTA AUTOMATA 4P 32A GEWISS
SIGURANTA AUTOMATA 4P 40A 6KA LEGRAND
SIGURANTA AUTOMATA 4P 50A 6KA LEGRAND
SIGURANTA AUTOMATA 4P 50A GEWISS
SIGURANTA AUTOMATA 4P 63A 6KA LEGRAND
SIGURANTA AUTOMATA 4P 63A GEWISS